Balker Rudy

PARAMARIBO-“Basisgoederen moeten gegarandeerd blijven voor de kansarme consumenten. Dit omdat deze doelgroep het meest gebruik maakt van deze faciliteit. Het budget van deze doelgroep is reeds afgestemd op deze regeling van verlaagde goederen” . Dit zegt de voorzitter van Consumentenbond Suriname, Rudy Balker.

Hij is niet te spreken over dat malafide gedeelte van de handel dat nu reeds de vervangingswaarde wil afwentelen op de schouder van de consument. “ Men moet weten dat elk beroep zo zijn eigen ricico’s heeft. Als men handelaar wordt moet men er rekening mee houden dat de wisselkoers aan schommelingen onderhevig is. Men moet besparingen plegen waardoor er een reserve ontstaat die men kan aanspreken in tijden van valutaschommelingen”, meent de consumentenvoorman.

Balker vindt voorts dat handelaren ook moeten gaan bezuinigen. “Bijvoorbeeld in plaats van drie keren per jaar met het gezin op reis te gaan, dit reduceren naar één keer. Alle kosten afwentelen op de consument is asociaal gedrag”.

Balker is verder van mening dat ook de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen door bijvoorbeeld subjectsubsidie te verstrekken aan kansarme consumenten.

“Maar ook de consument heeft een verantwoordelijkheid in deze door niet bij de pakken neer te zitten maar initiatieven te nemen om haar financiële positie te verbeteren door de handen uit de mouwen te steken, door bijvoorbeeld een moestuintje aan te leggen”, aldus Balker.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.