PARAMARIBO/AMSTERDAM – Er wordt gelet op het zwaarwichtige programma een belangrijke conferentie gehouden op zaterdag 9 juni 2012 om te komen tot een plan voor ondersteuning van de nabestaanden van zelfmoord onder Surinaamse Nederlanders. De deelname is gratis.

De organisatie is in handen van de Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB), in samenwerking met de Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV), de Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost (SWAZOOM) en de GGD Amsterdam. Uit ervaring van de SVB blijkt dat het verwerken van het verdriet bij nabestaanden van zelfdoding onder Surinamers een zeer moeizaam proces is. Een proces dat specifieke begeleiding en ondersteuning behoeft.

Prof. dr. Ad Kerkhof (VU Amsterdam) zal spreken over – “Suïcide en suïcidale pogingen bij Surinaamse Nederlanders”.

Drs. Glenn Helberg (Jeugd en jongeren psychiater) behandeld het thema “Schuld, Schaamte en Suïcide”. Dr. Carl Steinmetz (directeur Alle Kleur zal een inleiding verzorgen over “Huiselijk geweld in relatie tot suïcide pogingen”. Henri Stephen (Psychiatrisch verpleegkundige en Winti kenner spreekt over “Zelfdoding binnen de Afro-Surinaamse cultuur”. Ten slotte belicht drs. Lyna Polikar (GGD Amsterdam) de problematiek van “Ondersteuning t.b.v. lotgenotengroepen”.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.