PARAMARIBO – De nieuwe concept dienstplichtwet, noodzakelijk voor de herinvoering van de dienstplicht in ons land is nu bij de Raad van Ministers (RvM). Na behandeling in de RvM zal het wetsvoorstel worden doorgeleid naar de Staatsraad voor becommentariëring. De huidige regering streeft ernaar om dit jaar nog een dienstplicht in ons land te introduceren.

Deze dienstplicht is een systeem, waarbij gewone burgers voor een korte tijd werkzaamheden zullen moeten verrichten ten behoeve van de Staat Suriname. Defensie minister, Lamuré Latour is van mening dat de dienstplicht gezien wordt als een oplossing voor het vraagstuk van hangjongeren.

De dienstplicht is een beleidsinstrument, volgens hem, om de jongeren te vormen en op het juiste pad te houden. Het voornemen van de regering om de dienstplicht herintroduceren zorgt al enige tijd voor spannende discussies.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.