DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons maakt zich zorgen over de concentratie kwik die is gemeten in en rond goudopkoopbedrijven in de binnenstad van Paramaribo. De situatie is van dien aard dat in principe de hele omgeving geëvacueerd zou moeten worden.

Simons deelde haar bezorgdheid met het parlement en wil concreet van de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, weten wat het beleid is van het ministerie naar aanleiding van dit vraagstuk.

De kwikdamp in en rond goudopkoopbedrijven is zorgwekkend, zei Simons die een concreet antwoord eiste van de minister. Binnen de shops zijn concentraties gevonden die meer hoger zijn dan normaal is toegestaan. Personen die werken en wonen in de omgeving van deze shops lopen potentieel gevaar voor kwikvergiftiging.

Winston Jessurun van DA 91/NF zegt dat het ministerie in staat moet zijn om de opkopers die in Paramaribo gevestigd zijn en het goud raffineren te controleren om zo te weten te komen wat er uiteindelijk in de lucht wordt uitgestoten. De opkoopbedrijven zijn geregistreerd, het zijn de controlemechanismen die moeten werken, vindt Jessurun, zodat de omgeving gevrijwaard blijft van de negatieve effecten van kwik. De politicus vroeg meteen aandacht voor de kwikrijke gebieden in het binnenland. Gemeenschappen lopen gevaar en moet er meer voorlichting komen.

Minister Blokland deelde de bezorgdheid in de gemeenschap over kwik in de atmosfeer als gevolg van bepaalde goudwinningsactiviteiten. Het is volgens hem echter lastig om vast te stellen wat de werkelijke concentratie is, omdat er verschillende vormen van kwik zijn. Hij wijst erop dat het niet alleen een zaak is van Volksgezondheid om dit probleem aan te pakken.

Blokland geeft toe dat er vanuit Volksgezondheid het beleid erop gericht moet zijn op het geregeld controleren van goudopkoopbedrijven. Het voornemen is om elke 3 maanden de luchtkwaliteit te laten meten. Als het van het ministerie afhangt, moeten er liever geen goudopkoopbedrijven in woonwijken worden opgezet, adviseert hij. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.