Vijftien coördinatoren van het onderdirectoraat Beroepsgericht Onderwijs die aan een professionaliseringstraject voor managementvaardigheden hebben deelgenomen, hebben acties geformuleerd om de komende periode uit te voeren op de scholen.

Zo hebben de coördinatoren besloten de schoolbezoeken regelmatiger uit te voeren om zo te komen tot een betere samenwerking met de schoolleiders en leerkrachten. Ten opzichte van de verschillende vakgebieden zijn er eveneens actieplannen samengesteld die betrekking hebben op realistische korte termijn doelen. Coördinatoren die zitten in de richtingen voertuigentechniek, bouwkunde en schildertechnniek zijn voornemens bij elkaar te komen om onder andere  samenwerkingsmodellen met het bedrijfsleven uit te werken.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meldt in een persbericht dat de coördinatoren van vakgebieden binnen het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) training hebben gevolgd van oktober 2015 tot januari 2016. Zij hebben kerncompetenties ontwikkeld die belangrijk zijn bij de uitvoering van hun taak. Daarnaast konden zij hun vaardigheden op het gebied van time-management en presentatietechnieken aanscherpen.

De coördinatoren van het beroepsonderwijs moeten letten op de kwaliteit van het beroepsonderwijs binnen hun vakgebied op de 54 LBO scholen. Zij zorgen onder andere voor de aansluiting van leerplannen en lesmaterialen op de beroepscompetenties en arbeidsmarkt. De coordinatoren ondersteunen ook het LBO-leerkrachtenkorps en directeuren bij professionalisering, het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen, de samenwerking met het bedrijfsleven.

De training vond plaats in het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Vlaamse Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) en werd uitgevoerd door DOOR Management Consultants.

 

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.