In het kader van de algemene ontwikkelingsvisie (vision 2030) heeft het bestuur van de VHP op donderdag 16 augustus 2012 een acht man tellende Commissie Vakbeweging geïnstalleerd onder leiding van de heer Harold Pultoo.

De belangrijkste drijfveer voor deze installatie is, dat in de hedendaagse mondiale moderne politiek, de vakbeweging samen met de politieke partijen een wezenlijke rol vervult in het staatsbestel en in het sociaal maatschappelijk gebeuren van het land. Het is van eminent belang voor de werkende klasse, dat de VHP, de vakbeweging in Suriname erkent.

Het doel van de commissie is, om in eerste instantie een bewustwordingsproces op gang te helpen brengen bij de achterban van de Partij op vakbondsgebied. Dit wil zij bereiken middels lezingen en met elkaar in discussie te treden. En ook het verzorgen van trainingen in samenwerking met scholingsinstituten binnen de vakbeweging, het bestuderen van publicaties, documentaires enzovoorts.

Ook het verbreden en verdiepen van de relatie tussen de partij en de vakbeweging zowel nationaal als internationaal en de leiding van de partij vrijblijvend dan wel op aanvraag te voorzien van de nodige adviezen op het gebied van de vakbeweging, behoort ook tot de taken van de Commissie.

De commissie moet eveneens snel en effectief antwoord moeten formuleren op actuele gebeurtenissen in de samenleving zoals o.a. het vraagstuk rond de werkgelegenheid, huisvesting, het prijzenfront in relatie tot de lonen, en vragen rakende de productiesector.

De commissie zal van alle aanwezige expertise van zowel nationaal als internationaal op het gebied van de vakbeweging gebruik moeten maken, om een gedegen beleidsprogramma te formuleren voor Suriname in het belang de arbeidende mens. De Partij is ervan overtuigd dat een ieder zijn/haar bijdrage zal leveren om de doelstellingen van de partij te verwezenlijken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.