Minister van Onderwijs (MINOV), Ashwin Adhin, heeft een team ingesteld om landelijk een onderzoek te doen naar de factoren die voor een slechte schoolprestatie hebben gezorgd bij zesdeklassers van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO). Van de 10.527 leerlingen die hebben meegedaan aan de toets, zijn slechts 5.643 (53,60%), voor het mulo geslaagd.

Vorig jaar was het landelijk gemiddelde slagingspercentage nog 61,1%. Gelet op de resultaten, heeft het MINOV het beoogde doel niet bereikt met de naschoolse opvang en de meetmomenten. Er is namelijk niets verbeterd aan de schoolprestaties van de gloleerlingen. Beide maatregelen zijn vorig jaar genomen met het doel de schoolprestaties te verbeteren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.