door Robin Rosario

PARAMARIBO – GFC Nieuws verneemt van een betrouwbare bron dat de commissie die belast is met het occupatieprobleem en onder voorzitterschap staat van minister Alcia Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) dit weekend bij elkaar komt om het occupatieprobleem in het algemeen en dat van De Goede Verwachting en Paranam in het bijzonder te bespreken.

De komende week zal de commissie haar standpunt bekendmaken en het resultaat aan de president doen toekomen die de uiteindelijke beslissing zal nemen hoe verder te handelen. De occupatie te De Goede Verwachting (Leiding 21) en te Paranam en Onverdacht zijn deze week hete hangijzers.

Radjen Soerdjbalie wil zijn terrein te De Goed Verwachting ontruimd hebben van bezetters en te Paranam en Onverdacht wil de Suralco de voormalige arbeiderswoningen die bezet zijn, ontruimd hebben om ze af te breken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.