PARAMARIBO- De Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname heeft vanmorgen aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken, het eindrapport met betrekking tot het ‘vrije dagen vraagstuk’ aangeboden. In het rapport is het advies aan de regering opgenomen bij het nemen van een besluit over het eerdergenoemd onderwerp.

Volgens commissievoorzitter drs. Marlon Powel heeft het hele team de afgelopen zes maanden hard gewerkt.

In die periode zijn er hearings gehouden met een groot  aantal maatschappelijke groepen in het land. Elke groep heeft haar eigen visie gegeven omtrent het vrije dagen vraagstuk. Nadat de groepen zijn aangehoord is er seminar gehouden waarbij alle betrokken partijen nog eens de ruimte hebben gehad om hun bijdrage te leveren om te komen tot een methode bij het vaststellen van de gedenkdagen.

Minister Moestadja die het eindrapport in ontvangst nam, zei ingenomen te zijn met het werk dat de commissie de afgelopen maanden heeft geleverd.

Hiermee is getracht richtlijnen aan te geven bij het benaderen van deze veelbesproken kwestie. Moestadja zei het verslag te zullen doornemen waarna het ter discussie binnen de Raad van Ministers zal worden aangeboden. Conform het staatsbesluit van 21 februari 2011 telt ons land 15 nationale vrije dagen. Tijdens het seminar dat door de commissie op 14 mei dit jaar werd georganiseerd hebben de verschillende groepen hun mening gegeven over dit aantal.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.