Bondsvoorzitter Murwin Leeflang en minister Alice Amafo schudden elkaar de hand. (Foto: SoZaVo)

De Bond bij de Esther Stichting onder leiding van Murwin Leeflang en minister van Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben gisteren een vruchtbaar onderhoud gehad. Er spelen twee kwesties die de bond in eerste aanzet binnenkort opgelost ziet. Het gaat om het aantrekken van personeel en het invullen van de functie van directeur bij de Esther Stichting.

Ten aanzien van het personeel is er oplossing gekomen. Er is na overleg tussen de minister en bond enerzijds en anderzijds tussen de minister en de vice-president, bewerkstelligd dat er verplegingspersoneel voor de Eshter Stichting is aangetrokken. Deze personen zijn al ingezet. Betreffende de invulling van het directeurschap is het ministerie nog niet helemaal eruit.

De minister zegt dat de regering zich nog steeds buigt over de invulling.

In afwachting op het invullen van deze post, is in overleg tussen de minister en de vakbond besloten een commissie in te stellen die alle problemen bij de Esther stichting zal moeten inventariseren. De bond verwacht een stukje slagvaardigheid van de commissie. Er zal binnen 6 weken een rapport moeten voortvloeien die eerst gepresenteerd zal worden aan de minister. Dit rapport zal na goedkeuring van partijen als leidraad dienen voor de nieuw aan te stellen directeur.

“ We hebben allemaal baat bij als er rust binnen de instelling is”, zegt minister Amafo. “Vooral als we letten op de doelgroep. Ik ben doordrongen van de problemen bij de Stichting en wil samen met het stichtingsbestuur, de vakbond als personeel werken aan een duurzame oplossing”, aldus de bewindsvrouwe.

De vakbond kon zich terugvinden in de plan van aanpak van de minister. Volgens Leeflang toont de bond begrip en hecht zij geloof in dat de minister verbetering zal brengen binnen de instelling. “De problemen liggen er al een hele tijd en wij verwachten ook niet dat deze binnen een dag opgelost zullen worden”, aldus Leeflang.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.