Tekst en beeld Samuel Wens

BROKOPONDO — “Het ministerie van Openbare Werken (OW) negeert de wet Regionale Organen (WRO) door willekeurige ondernemers werk te gunnen in zogenaamde gedecentraliseerde districten zonder afstemming te plegen met de lokale overheden”, zegt een verontruste Ludwig Mendelzoon, districtscommissaris (dc) van het district Brokopondo. “Volgens de WRO mag het commissariaat van een gedecentraliseerd district, zoals Brokopondo, werkzaamheden aan de bermen en pleinen, het ophalen van huisvuil en het lozen van overtollig water laten uitvoeren door ondernemers met wie een contract is gesloten”, vertelt hij aan de Ware Tijd.

Hij zegt dat de drie lokale ondernemers die sinds jaar en dag het huisvuil ophalen in het district afgelopen week totaal verrast waren toen een ondernemer uit Paramaribo zich aandiende om hun werk over te nemen, terwijl zij een lopend contract hebben met het commissariaat. De dc geeft aan dat de ondernemer uit Paramaribo vertelde dat hij met succes heeft meegedaan aan een openbare aanbesteding en het werk door OW aan hem gegund is. “Maar ik zal geen contractbreuk plegen met de kleine lokale ondernemers”, zegt Mendelzoon.

“Ik zal geen contractbreuk plegen met de kleine lokale ondernemers”

dc Ludwig Mendelzoon

De burgervader vindt de hele gang van zaken vreemd. “OW werkt op zo’n manier niet mee aan bevorderen van werkgelegenheid en stimulering van klein ondernemerschap in het district”, vindt hij. In januari, na problemen met de vuilophaal in Brokopondo, had OW-bewindsman Riad Nurmohamed nog gezegd dat zijn departement geen blaam treft als er in de districten geen vuil wordt opgehaald. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor het ophalen van vuil in de districten bij de dc’s ligt.

Jason Gummels, onderdirecteur Afvalbeheer op het ministerie van OW, ontkent tegenover de Ware Tijd in alle toonaarden dat het departement nu in strijd handelt met de wet Regionale Organen. Hij bevestigt de openbare aanbesteding en toewijzing voor het ophalen van huisvuil in de districten Brokopondo en Marowijne. “De dienst Afvalbeheer voelde zich verplicht het vuil in het district Brokopondo te verwerken, omdat het district niet beschikt niet over geldmiddelen om het onder eigen beheer te laten uitvoeren. Wij zijn in dienst van de samenleving en de inschrijving heeft na politieke afstemming plaatsgevonden”, verduidelijkt Gummels.

Er zal ook in Pokigron en Atjoni in het bestuursressort Boven-Suriname vuil worden opgehaald, aldus de onderdirecteur. “Ons doel is deze districten en plaatsen schoon en hygiënisch te houden. Wij hebben de achterstanden weggewerkt die eerder in januari hebben geleid tot de barricade van de weg van Brownsweg naar Atjoni”, verklaart Gummels.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.