Peggy Anijs

Project instroom drie jarigen in het lager onderwijs gaat in oktober wederom van start

In ons land is het ministerie van Onderwijs druk bezig met de voorbereidingen van de instroom van 3-jarigen in het lager onderwijs. De afgelopen periode zijn er verschillende  voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen georganiseerd voor ouders en leerkrachten.  Dit initiatief ging vier jaar geleden als project van start en zal vanwege het succes en de grote vraag ook het komend schooljaar worden voortgezet.

De instroom van 3-jarigen in het lager onderwijs is uitsluitend bestemd voor kinderen die tussen 1 januari en 31 maart 2013 vier jaar oud worden. Deze kinderen worden gedurende drie dagdelen grondig getest. De test zal moeten uitwijzen of ze schoolrijp zijn. Tijdens de test worden verschillende ontwikkelingsgebieden zoals, taal, spraak, motoriek, spel en de zelfredzaamheid van de 3-jarige door bevoegde leerkrachten geobserveerd. Ouders worden na drie weken persoonlijk geïnformeerd over de uitkomst van de test. Wordt de test positief bevonden, dan ontvangen ouders een schriftelijke verklaring van de organisatie. Hiermee kunnen zij hun kind aanmelden op een lagere school naar eigen keuze.

De heer Hugo Blanker woordvoerder van de voorlichtingsbijeenkomst die ik bezocht, benadrukte echter dat 4-jarigen wel voorkeur genieten voor het volgen van onderwijs. Het kan dus voorkomen dat een school bij gebrek aan voldoende plaatsingsmogelijkheden, de 3-jarige niet kan aannemen. Het ministerie zal er voor zorg dragen dat alle kinderen geplaatst worden.

De heer Blanker onderstreepte de belangrijkheid van de test voor deze drie jarige. Duidelijk werd dat de toestroom naar het lager onderwijs uitsluitend kan, na het doen van de test en het ontvangen van een positieve beoordeling. Indien kinderen nog niet schoolrijp zijn, is het niet mogelijk dat zij toch instromen. Het belang van het kind moet hierin niet over het hoofd gezien worden, anders wordt een kind onnodig overvraagd en dat is niet de bedoeling.

De ontwikkeling van de drie jarigen wordt door middel van een volgsysteem bijgehouden en periodiek gaat de supervisor van dit project de scholen langs om zich te informeren over het leerproces van de 3-jarige.

Deze bijeenkomst werd druk bezocht door  ouders die zeer betrokken zijn bij het schoolproces van hun kind.

Modevakcursus

Tijdens mijn verblijf in Suriname heb ik de  certificaatuitreiking van de cursus handschoenen maken bezocht.  Deze cursus werd verzorgd door mw. Hermina Herfst. Onder veel belangstelling demonstreerden de cursisten de verschillende handschoenen en bijbehorende accessoires die onderwezen zijn tijdens deze cursus die  vier maanden duurde. Zo kregen belangstellenden onder andere de veterhandschoen, de string handschoen en de vingerloze handschoen te zien.

Ook was er een jong ‘echtpaar’ van 4 jaar oud, verkleed als model die de bruidscollectie demonstreerde. Voor de jonkheer, de strikdas en voor de jonkvrouw, de bruidshandschoenen. De cursisten hebben ook de herenhandschoenen die door personeel van de gewapende macht gebruikt wordt, leren maken. En voor de keukenprinsessen werd ook de keukenhandschoen gedemonstreerd.

Bij de uitreiking sprak mevrouw Herfst de hoop uit dat de cursisten zorgvuldig met de kennis zullen omgaan en hun best zullen doen om te voorzien in de behoefte die er in Suriname bestaat met betrekking tot kwalitatief goede gelegenheidshandschoenen. Vroeger bracht zij deze handschoenen op de markt, nu worden ze uit het buitenland gehaald. Zij benadrukte dat de cursisten er nog niet zijn, maar dat het echte werk nu pas begint.

Mevrouw Herfst heeft in de jaren tachtig vanuit de Stichting Modevak Opleiding Perfecta de Surinaamse markt veroverd met de zelfgemaakte hoeden en accessoires die zij ontwierp. Zij is nu al jaren met pensioen, maar heeft op veler verzoek de afgelopen twee jaren samen met mevrouw M. Mac Intosh en mevrouw M. Robinson  reeds 3  cursussen verzorgd voor geïnteresseerden. In totaal hebben 13 deelnemers in deze periode een certificaat mogen ontvangen.

Zij ziet haar bijdrage als een vorm van teruggeven aan de samenleving voor alles wat zij in de afgelopen tientallen jaren van de gemeenschap heeft ontvangen. Mevrouw Herfst is voornemens om in november, bij voldoende belangstelling nog een laatste cursus te verzorgen. Opgave voor deelname kan op het telefoonnummer 471519.

Er wordt geen lesgeld betaald. Wel  wordt aan cursisten administratiekosten in rekening gebracht voor de eindpresentatie. Deze kosten zijn minimaal.

Tot slot: Mijn complimenten aan mevrouw Herfst  voor haar  vrijwillige bijdrage aan de samenleving. Uw bereidwilligheid om na uw pensionering toch kennis over te dragen is echt barmhartig. Kennisoverdracht door professionele mensen met vakkennis uit de verschillende branches is noodzakelijk. Daarom doe ik een oproep aan alle gepensioneerden om dit mooi initiatief van haar te volgen en ook uw bijdrage te leveren. Geef de jeugd de kans om te putten uit uw bron van kennis, zodat die niet verloren gaat.

Peggy Anijs

p.anijs@chello.nl

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.