Politici halen klimaatverandering en duurzame bosbouw en milieuvriendelijke kleinschalige goudwinning door elkaar.

Door: Paul Kraaijer

Sommige politici in de Surinaamse Assemblee hebben donderdagmiddag 21 juni in het dagelijkse Apintie nieuwsprogramma ‘In de Branding’ onbeschaamd laten merken het verschil niet te weten tussen klimaatverandering en duurzame bosbouw en milieuvriendelijke kleinschalige goudwinning.

Heren en dames politici, vooral Mahinder Jogi (NF/VHP), klimaatverandering en de storm van woensdagavond hebben werkelijk niets van doen met houtkap en kleinschalige goudwinning.

De Nationale Assemblee kwam donderdagmiddag 21 juni bijeen in een spoedvergadering om te praten over de (gevolgen van de) storm die woensdagavond over de kuststrook en Paramaribo trok en over klimaatverandering en welk beleid erop los moet worden gelaten. Tegen storm, een stevige wind en rukwinden kan echter geen politiek beleid worden ingezet. Wind laat zich niet tegenhouden door welk dan ook door enkele Assembleeleden aangedragen ‘beleid’. Natuurkrachten zijn nauwelijks te beïnvloeden.

Waar zij, politici, zich op moeten richten is gericht beleid ter verbetering van de kustbescherming, het aanleggen van meer dijken en andere middelen om het stijgende zeewater tegen te houden. Maar, ook op de constructie van daken van woningen en andere gebouwen. Immers, telkenmale wanneer een rukwindje de kop opsteekt waaien her en der zinken golfplaten van daken die simpelweg met spijkers waren bevestigd. Komt er een stevig windje onder, dan laten de platen snel los en zijn ze een speeltje van natuurkrachten geworden en dwarrelen als Nederlandse herfstblaadjes vervaarlijk door de lucht.

Maar, laat de heren en dames politici in de Nationale Assemblee zich eerst eens gaan verdiepen in het issue klimaatverandering, alvorens er ad hoc en onvoorbereid over te debatteren zonder – kennelijk – te beschikken over voldoende kennis van zaken. Voorlichting door deskundigen zou geen kwaad kunnen.

Richt je als volksvertegenwoordigers serieus en zeer spoedig op de bescherming van de kuststrook en neem maatregelen om het mangrovebos in stand te houden of plant nieuw mangrovebos aan, om afkalving van de kust tegen te gaan en de bevolking te beschermen tegen een door klimaatverandering stijgende zeespiegel.

Assembleeleden, neem één storm en rukwinden serieus en gebruik ze niet voor eigen politiek gewin en om ‘indruk’ te maken bij de bevolking door snel te reageren en misplaatste statements af te geven.

Eén storm, die gepaard gaat met enkele stevige rukwinden, mag nooit de aanleiding zijn voor een regering en voor een volksvertegenwoordiging om een politiek debat te voeren over de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van die gevolgen – daar is meer voor nodig dan één storm: dàt debat had al lang gevoerd moeten zijn en dàt debat had al lang tot een effectief politiek beleid geleid moeten hebben.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.