Barack Obama vervult een rolmodel als het om visionair leiderschap en authentic personal branding gaat. In dit artikel wordt zijn geheim ontrafelt.

Het hebben van een authentic personal brand is een erg belangrijk bezit in het online, virtuele en individuele tijdperk van vandaag. Het is de sleutel tot persoonlijk succes. Het is een strategie die toegepast wordt door de meest succesvolle mensen ter wereld, zoals Oprah Winfrey, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson en Bill Gates.

Ze hebben zich effectief gepositioneerd, zijn zich bewust van hun personal brand, managen dit consistent en doen dingen waar ze gepassioneerd over zijn welke in lijn zijn met hun personal brand. Op deze wijze trekken ze succes aan en beïnvloeden hoe anderen over ze denken.

Ook de succesvolle politicus  Barack Obama is zich bewust van de noodzaak hiervan en heeft een sterke emotionele connectie met het Amerikaanse volk op basis van zijn authentieke personal brand. Hij heeft een brand dat in harmonie is met zijn droom en de dingen die hij met liefde doet.

Zoals bekend is Barack Obama een visionaire ziel. Dit betekent dat hij verbeeldingsvol, een idealist, een vernieuwer en een innovatievelling is. Hij is zich bewust van zijn talenten, droom en innerlijke opdracht (hogere roeping) en hij weet wat de betekenis van het leven is.

Denk aan wat Oprah Winfrey hierover  zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een ieder een innerlijke opdracht heeft welke uniek is en dat de beste manier om succesvol te zijn is te ontdekken wat deze opdracht precies is, wat uw droom is en wat de dingen zijn waarvan u houdt en vervolgens op basis van hard werken u dienstbaar aan anderen te stellen’. Obama is zich hiervan bewust en heeft de moed deze te volgen. Herinner ook wat George Bernard Shaw zei: ‘De mensen die vooruit komen op deze wereld zijn de mensen die opstaan en zoeken naar de omstandigheden die ze wensen, en, wanneer ze die niet kunnen vinden creëren ze deze’.

Leiders moeten, zoals Obama, buiten de gebaande paden (out of the box) dromen. Walt Disney zei hierover: ‘Als u het kunt dromen, dan kunt u het doen’.

De droom van Barack Obama is: het realiseren van echte verandering, verandering waar we in kunnen geloven. Dit is zijn passie.

Hier volgt enkele delen van zijn meest recente toespraken: ‘Amerika is een land van grote dromers en grootse hoop. Het is deze hoop die ons ondersteund heeft gedurende revolutie en burgeroorlog, depressie en wereldoorlog, de strijd voor civiele en sociale rechten en de rand van een nucleaire crisis. En het is doordat onze dromers droomden dat we uit iedere uitdaging meer verbonden, voortvarender, en meer bewonderd dan van te voren zijn gekomen…

De werkelijke test voor de Amerikaanse droom is of wij in staat zullen zijn onze tekortkomingen te erkennen en samen op te staan om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Of we onszelf laten vormen door gebeurtenissen en geschiedenis, of dat we actie ondernemen om onszelf te vormen. Of toeval of geboorte of gebeurtenissen de grote winnaars en verliezers in het leven bepalen, of dat we een samenleving bouwen waarin iedereen tenminste een kans heeft hard te werken, vooruit te komen en zijn dromen te bereiken… Verandering komt niet wanneer we wachten op iemand anders of op een andere tijd.

Wij zelf zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken… Ik accepteer niets minder dan echte verandering, fundamentele verandering, verandering die we nodig hebben, verandering waar we in kunnen geloven. Het is verandering waar ik de laatste twintig jaar voor heb gevochten. Omdat deze dromen, Amerikaanse dromen, het waard zijn om voor te vechten.’

Wat Barack Obama succesvol maakt is het feit dat hij:

  • de verantwoordelijkheid nam om zijn ambitieuze droom te identificeren en hierop met liefde en passie te reageren; hij heeft hierdoor een sterke emotionele connectie met het Amerikaanse volk.
  • weet wat hem uniek, speciaal, anders en uitmuntend maakt;
  • zijn geniale talenten heeft ontdekt en op basis hiervan zijn grenzen heeft verlegd;
  • conform zijn droom leeft en hieraan gerelateerd werk doet waarvan hij houdt;
  • vertrouwen in zichzelf heeft en de moed heeft zijn droom na te jagen.

Om vooruit te komen moeten we stoppen met klagen en anderen niet de schuld geven van ons eigen falen. Neem het initiatief en de verantwoordelijkheid om uw authentieke droom te ontwikkelen, implementeren en cultiveren en houd het vooraan in uw hoofd op ieder moment van de dag.

Norman Vincent Peale zei: ‘Geloof in uzelf! Heb vertrouwen in uw vaardigheden! Zonder een nederig maar toch redelijk vertrouwen in uw eigen kunnen kunt u niet succesvol of gelukkig zijn.’ Iedereen kan topprestaties leveren en succesvol zijn, omdat ieder van ons de talenten in zich heeft.

Succes is niet iets dat automatisch komt of iets dat de wereld voor u zal bepalen. Het is iets wat u definieert in uw ambitieuze droom en het komt naar voren in de manier waarop u deze droom najaagt. Succes komt niet naar u toe, u dient naar succes toe te gaan. Als u uitzonderlijk succes verwacht, moet u een authentieke droom hebben, uw hart volgen en houden van wat u doet.

U zult zeker succesvol worden, omdat succes wordt aangetrokken door mensen die het vragen, wensen, dromen, in hun hoofd vastzetten, visualiseren, voelen, toestaan en erop reageren met passie en integriteit. Barack Obama heeft bewezen dat wanneer iemand een heldere authentieke droom heeft, erop reageert met liefde en passie, de moed heeft deze droom na te jagen, vertrouwen heeft in zichzelf en leeft conform de droom, deze droom die persoon in het leven zal begeleiden en zal leiden tot doelgerichte en resolute acties. Samenvattend:

Droom het, hoop het, geloof het, zet het vast in uw hoofd, visualiseer het, accepteer het, reageer erop met liefde, passie en integriteit, geef het al uw aandacht en u zult het realiseren.

Some new You Tube Videos of the author: http://youtu.be/tLeY5SWxqj8 http://bit.ly/U5teML

Hubert Rampersad

Hubert Rampersad is president of TPS International Inc. He can be reached at tpsi@live.com . His interviews in BusinessWeek: http://bit.ly/19foBq , http://bit.ly/OAUG2 Some of his books: http://bit.ly/2EIQS6 , http://bit.ly/A0mOj , http://bit.ly/KPd6tO , http://bit.ly/1bG4I7 , http://bit.ly/K29EKt , http://bit.ly/IUHqOY , http://bit.ly/IWs5PB

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.