Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Codjo, Mentor en Present plakkaat onthuld

De tot slaaf gemaakte Afrikanen Codjo, Mentor en Present zijn op 26 januari 1833 op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Deze 3 werden levend verbrand. De Nationale Commissie Jubileum Jaren 2018, heeft in verband hiermee, op dinsdag een plakkaat onthuld met daarop de geschilderde gezichten van deze 3 vrijheidsstrijders.

Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie, is van mening dat de federatie ‘Afrikan Sranan Man’ gehuldigd moet worden. De commissie heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de slechte naam die deze 3 vrijheidsstrijders in de geschiedenisboeken hebben, te ontkrachten.

De districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust, gaf in een korte toespraak aan dat het plakkaat een geschiedenis heeft. “Ik hoop dat iedereen deze historie aanneemt en het tot z’n eigen maakt. Laten wij uit de geschiedenis leren en als land proberen te komen uit alles dat ons tegenhoudt”, uitte de dc.

Verder deed dc Nerkust een beroep op iedereen om de omgeving van het plakkaat schoon te houden. “Wie mee helpt aan de vervuiling van de plaats waar men z’n helden eert, helpt mee aan de afgang van zichzelf en de omgeving”.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), een van de genodigden op deze bijzondere dag, sprak van een markant moment in onze geschiedenis. Volgens de bewindsman zou elke Surinamer dit verhaal uit het hoofd moeten kunnen vertellen. “De blanke meesters wisten dat er ooit een moment zou aanbreken waarbij de waarheid aan het licht zou komen. Wanneer je een zuivere geschiedenis hebt, heb je ook een zuiver heden en een zuivere toekomst”, merkte de minister op.

De bewindsman is van mening dat wij niet moeten nalaten, wat wij kunnen doen om tot natievorming te komen. Wij moeten volgens minister Dikan niet vergeten waar wij vandaan komen en waarom wij hier zijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.