NICKERIE- VHP-parlementariër Lekhram Soerdjan is de mening toegedaan, dat de coalitie helemaal geen raad weet hoe de rijstsector te ontwikkelen. De volksvertegenwoordiger stelt in een aangeboden stuk, dat de regering steeds maar zegt dat er nieuwe beleidsmaatregelen zijn getroffen om de sector naar een hoger niveau te tillen.

Echter is er bij nader onderzoek, hiervan niets te merken. Soerdjan zegt geen concrete zaken te zijn tegengekomen die aanduiden op verbetering van de sector.

‘De totale productiekosten per hectare zullen voor het huidig seizoen minimaal SRD 4.000 bedragen. Terwijl de regering met concrete beleidsmaatregelen moet komen om de rijstsector winstgevend te houden, wordt er via lokale TV stations en dagbladen al enkele weken onderling als kleuters gekibbeld over een incentive van SRD130 per hectare.

Als de regering niet eens in staat is een simpele incentive uit te keren wat moeten we verwachten van de toepassing van complexere maatregelen?’. In zijn stuk stelt de VHP’er een 11-tal vragen aan de regering aan de hand waarvan hij het beleid verder wil toetsen. Maar eerst komt hij tot de slotsom dat er eerder sprake is van achteruitgang in de sector. De volgende vragen stelt hij aan de regering:

 1. Hoeveel nieuwe buitenlandse rassen zullen worden geïntroduceerd? Dit is tijdens de verkiezingscampagnes zelfverzekerd beloofd door enkele leden van huidige coalitie. Of was er sprake van misleiding?
 2. Waar en hoeveel hectare zaaizaad zal worden geplant?
 3. Hoeveel trainingen voor producenten en verwerkers zullen er per seizoen worden verzorgd?
 4. Hoeveel trainers en voorlichters zullen worden opgeleid?
 5. Wat zijn de concrete projecten om de productiearealen te verbeteren?
 6. Zullen er nog goedkope inputs en machines ter beschikking worden gesteld of is de belofte een verkiezingsstunt geweest?
 7. Welke zijn de concrete fiscale maatregelen die tot nu toe zijn getroffen?
 8. Wat is het marketing beleid? Is Venezuela nog een mogelijke exportbestemming?
 9. Hoeveel boeren hebben in de afgelopen twee jaren hun perceelbeschikking (beloofde zekerheid) ontvangen? Zeer waarschijnlijk nul.
 10. Wanneer wordt de SML pelmolen opgeknapt of anderszins aangepakt?
 11. Welke zijn de stappen met betrekking tot de waterschappen? Voor zover bekend is er tot heden  niets concreets uitgevoerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.