Het ministerie van ATM heeft een Chinese delegatie onder leiding van de heer Tao Hong geïnformeerd over zowel arbeids- als milieuaspecten, waarmee rekening gehouden dient te worden bij de uitvoer van projecten in ons land. Dit geschiedde gisteren tijdens een bezoek van de Chinese delegatie aan minister Michael Miskin die bijgestaan werd door zijn staf. De Chinese delegatie vertoeft in ons land om de mogelijkheid te bekijken economische activiteiten te ontplooien. Ze hebben vooral belangstelling voor de woningbouw en agrarische sector.

De buitenlandse gasten wilden geïnformeerd worden over arbeidsregels waaronder werktijden en de procedure met betrekking tot toelating van vreemdelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Ze hebben aangegeven grotendeels te willen werken met lokale arbeidskrachten. Voor jobs die specifieke skills vereisen willen ze buitenlandse krachten inzetten voor het geval die niet beschikbaar zijn in ons land. De staf van het ministerie heeft ze voorgehouden dat afhankelijk van de behoefte de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) als werkarm van het ministerie kan inspelen op het trainen van arbeidskrachten in specifieke kennis en vaardigheden. Indien vacatures niet ingevuld kunnen worden bestaat de moegelijkheid om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. “De Gids van de Surinaamse Arbeidswetgeving” werd aan de gasten aangeboden. Deze kan als richtsnoer dienen voor ze als werkgever. Het boek is zowel in het Nederlands als in Engels geschreven door de jurist Glenn Piroe.

Ten aanzien van het milieuaspect werd aan de gasten voorgehouden dat de projecten die ze willen uitvoeren in ons land de omvang hebben waarvoor een milieu effecten analyse vereist is. De Chinese delegatie bestond uit vier personen die 3 verschillende bedrijven vertegenwoordigen. De minister werd op deze meeting bijgestaan door zijn directeur Steven Relyveld, onderdirecteur Milieu, Selly Soetosenojo en de jurist Meena Kandhai-Ramai.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.