PARAMARIBO – De hoofdstad Paramaribo heeft het slechts meegewerkt aan de achtste Volks- en Woning telling die nu officieel verlengd is met een week. Volgens de directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), Iwan Sno, is in het westen van ons land de telling het best verlopen.

In Coronie is 100% meegeteld en Nickerie 92%. Ook Para deed het niet slecht. In de verlenging zullen de tellers van het Statistiek Bureau alsnog aankloppen bij personen die nog niet zijn geteld. Het streven om zoveel als mogelijk huisbezoeken af te leggen. Als iemand zich aanmeldt bij een van de bureaus, zal die niet worden weggestuurd, maar geteld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.