Door Johan Donner

PARAMARIBO – Celsius Waterberg is vanmiddag unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de oppositionele politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP).

Al enige tijd werd gespeculeerd in de samenleving over een mogelijke aftreden van de oud-voorzitter Caprino Alendy, die 25 jaar lang aan het stuur heeft gestaan van deze partij.

Pas vanmorgen hebben zowel de Nominatie Verkiezingscommissie alsook het hoofdbestuur van de BEP besloten Alendy zijn vrijwillige terugtrekking als gekozen bestuur kandidaat en potentiële kandidaat voorzitter bekendheid te geven.

Ondanks Alendy al enige tijd terug een brief had geschreven waarin hij zijn kandidaatstelling ongedaan maakte werd pas vanmorgen door de partij top een verklaring hierover voorgelezen op de Algemene Leden vergadering.

GFC Nieuws heeft deze verklaring vrijwel in zijn geheel gepubliceerd vanmorgen.

In de top van de BEP was dus van te voren bekend dat er uitgekeken moest worden naar een nieuwe voorzitter. Door zwaar lobbywerk van Celsius Waterberg is het hem gelukt om de unanieme steun van de partij achterban te verwerven.

Van Waterberg is bekend dat hij erg sociaal gericht is en dat hij binnen de contouren van de democratische rechtstaat geen blad voor de mond neemt als het gaat om de belangen van de sociaal zwakken.

Jammer genoeg heeft de nieuwe partijleider niet altijd op de ondersteuning mogen rekenen van zijn voormalige coalitie bondgenoten. De politicus heeft gedurende ruim zeven jaren leiding gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid.

Waterberg staat bekend als een zeer grote voorstander van een Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) voor alle ingezetenen van ons land.

De nieuw gekozen BEP voorzitter staat nu echter allereerst voor de grote uitdaging om de eenheid en groei van de BEP te bewerkstelligen die vanwege onenigheid onder de achterban in de afgelopen periode een enigszins verzwakt imago heeft opgelopen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.