PARAMARIBO- Van 7 tot 9 november heeft de Centrale Bank van Suriname twee belangrijke regionale Conferenties georganiseerd. De 39e halfjaarlijkse vergadering van Governors van centrale banken van de CARICOM en de 44e jaarlijkse conferentie voor monetaire studies 2012 zijn afgelopen vrijdag met succes afgesloten. In deze periode  vertoefden een groot aantal regionale – en internationale monetaire – en financiële deskundigen in ons land.

Governor Gillmore Hoefdraad in zijn hoedanigheid als voorzitter van de CARICOM Governors voor 2012,  was erg content met het feit dat twee zulke grote conferenties simultaan, vlot en op topniveau in Suriname georganiseerd zijn. Vanaf zijn aantreden in 2010 is door Governor Hoefdraad het proces ingezet van modernisering van het financieel stelsel en versterking van de interne organisatie en kadervorming. De bijeenkomst met regionale partners heeft hier eveneens positieve impulsen aan gegeven.

39ste vergadering van de  Governors van CARICOM Centrale Banken

In  vergaderingen met een besloten karakter, bogen de Governors en hun deskundigen zich twee dagen over regionale – en internationale vraagstukken en bespraken onder meer het monetaire beleid binnen de lidlanden. Belangrijke vraagstukken ter discussie waren de effecten van de mondiale financiële crisis op de kleine open economieën van de Caricom en de wijze waarop het macro-economisch beleid van de lidstaten op elkaar moet worden afgestemd. Ook de uitdagingen en de bijzondere rol, die de zogenoemde “Small Middle Income States”  (waaronder Suriname) in het regionaal financieel – en monetair gebeuren vervullen,  kwamen aan de orde. Tevens werd gezamenlijk nagegaan welke bijdrage internationale financiële instituten zoals het IMF, de Wereldbank en de IDB aan de Caribische uitdagingen zouden kunnen leveren. Het ligt in de bedoeling dat in een later stadium relevante aanbevelingen worden gedaan aan de Council for Finance and Planning (COFAP), het regionaal orgaan waarin Ministers van Financiën van de CARICOM participeren.

The Caribbean Centre for Money and Finance (CCMF)

Ook aan de CCMF conferentie kwam vrijdagavond, na drie dagen van presentaties en intensieve discussies tussen financieel deskundigen van centrale banken en onderzoeks- instituten in de regio en van internationale financiële instellingen, een einde.  De CCMF-Conferentie wordt jaarlijks gehouden onder auspiciën van het CCMF, een regionaal onderzoeksorgaan dat door centrale banken van de CARICOM en de University of the West-Indies(UWI) is opgericht.  Onder het thema van “Global Financial Shocks, Regional Macro-economic Challenges and Their Impact On Regional Economic Integration”, werden meer dan veertig onderzoeksrapporten gepresenteerd.  Vermeldenswaard is dat vier Surinaamse deskundigen, werkzaam op de Centrale Bank van Suriname, ook zeer toepasselijke onderzoeksrapporten en bevindingen hebben gepresenteerd. De “papers” van de Surinaamse deskundigen, een reflectie van het intellectueel potentieel van ons land, werden met veel lof ontvangen. De papers van deze conferentie zijn te vinden op de website van de Centrale Bank van Suriname of kunnen worden opgevraagd aan de PR afdeling.

Bijzonder hoogtepunt van de CCMF-conferentie was de lezing “Public Policy and Economic Growth: Some Insights into the Caribbean Experience” van Professor Emeritus Ramesh Ramsaran. Deze lezing vindt elk jaar plaats op de CCMF conferentie en staat bekend als “The Adlith Brown Memorial Lecture”. Professor Ramsaran, één van de vooraanstaande onderzoekseconomen van de regio, gaf een uitgebreide beschouwing over de gedragingen van de overheden binnen de landen in de regio en de groeiprestaties die daaraan gekoppeld zijn.

De Centrale Bank van Suriname kijkt terug op zeer vruchtbare conferentiedagen, die concrete resultaten hebben kunnen opleveren voor een regionale visie op de mondiale ontwikkelingen voor het koersen naar een richtiger financieel-monetair regionaal beleid. Deze Conferenties hebben ook bijgedragen aan het uitdragen van ons land en wat Suriname te bieden heeft in velerlei opzichten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.