De CBvS onderneemt meerdere initiatieven om de gemeenschap van betrouwbare en duidelijke informatie te voorzien. Hiertoe publiceert zij regelmatig belangrijke macro-economische en financiële data voor Suriname. Daarnaast geeft de CBvS middels rapporten en analyses ook een toelichting op de economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het verstrekken van actuele informatie en data vindt de Bank belangrijk om het publiek zo een steeds beter inzicht te kunnen geven. de Bank heeft recentelijk een extra serie statistieken op haar website geplaatst, namelijk de Surinaamse internationale reserves en een Statistical Compendium.

De CBvS streeft transparantie na

In het kader van haar 55-jarig bestaan op 1 april 2012, publiceert de Bank een Statistical Compendium. Dit compendium bevat een serie van macro-economische data over de afgelopen 55 jaar, vergezeld van een chronologische analyse van belangrijke gebeurtenissen en maatregelen vanaf het prille begin van oprichting van De Bank. Bijzondere aandacht is uiteraard besteed aan de ontwikkelingen binnen het financiële systeem, op het vlak van monetair- en wisselkoersbeleid, en aan de institutionalisering van het toezichtwezen. Het Compendium is aldus een belangrijk naslagwerk in het kader van kennisdeling en transparantie. Ook heeft de CBvS getracht de data vanaf 1957 op een consistente manier te presenteren, en daarbij ook achtergrond voor eventuele data trendbreuken te vermelden.

Vanaf 1 oktober 2012 publiceert de CBvS de maandelijkse internationale reserves van Suriname in het formaat dat internationaal gangbaar is. Behalve dat hiermee meer details van de reserves zijn weergegeven, is het voordeel dat ook een betere vergelijking met de situatie van andere landen mogelijk is. In het nieuwe formaat worden de bruto internationale reserves van Suriname gepresenteerd. Dit zijn de vorderingen in vreemde valuta (US-dollar en euro) die gemakkelijk te converteren zijn. Dat laatste houdt in dat onze monetaire autoriteit vrij snel en zonder hoge kosten over deze middelen kan beschikken voor het verrichten van buitenlandse betalingen.

Van de internationale reserves maken deel uit: monetair goud, Suriname’s reserve tranche positie bij het IMF in SDR’s (en overige SDR-allocaties vanuit het IMF) en voorts de contante middelen en kortlopende vorderingen en -beleggingen in US-dollars en in euro’s. De Bank publiceert de reserves in dit nieuwe formaat terugwerkend tot januari 2006. Ook de metadata, dit is de uitleg over de methodologie voor het opstellen van de data, is beschikbaar op de website.

De vernieuwde internationale reserves statistiek is onderdeel van de uitgebreide maandelijkse macro-economische statistieken die de Bank actualiseert en op haar website publiceert. Alle series beginnen bij januari 2006. Dit betekent voor de gebruiker elektronische toegang tot hoge periodiciteit data, voor een periode van minstens 6 jaren. Bovendien wordt de gebruiker geïnformeerd over de momenten waarop geactualiseerde data beschikbaar komen, hetgeen wordt aangekondigd middels de zogeheten Advance Release Calendar (sinds maart 2012). Zo wordt binnenkort de 2013 Kalender gepubliceerd, die bekendmaakt wanneer de geactualiseerde monetaire, betalingsbalans- en internationale reserves statistieken voor de verschillende maanden op de CBvS website zullen worden geplaatst.

Naast transparantie, let de Bank er voortdurend op dat de kwaliteit van haar statistieken goed en betrouwbaar blijft. Zij is zich ervan bewust dat beschikbaarheid van goede statistieken met name onderzoekers, studenten en (financiële) markten ten goede komt. Personen en instanties die op zoek zijn naar data welke niet op de website van de Bank beschikbaar zijn, kunnen die opvragen via de afdeling Voorlichting en Public Relations van de Bank op het e-mailadres: dsamson@cbvs.sr.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.