Secretary-General Irwin LaRocque (Links), de minister van Buitenlandse Zaken van de Bahamas dhr Fred Mitchell ( midden), Deputy Secretary General Manorma Soeknandan en Safiya Ali General Council van het CARICOM Secretariaat aan de hoofdtafel tijdens de vergadering van de Community Council. De 34ste Raad van Ministers van de CARICOM (Community Council) heeft op 22 en 23 mei 2014 plaatsgevonden te Georgetown, Guyana. De Raad, het tweede hoogste orgaan van de CARICOM, bestaat doorgaans uit de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. Tijdens deze 34ste vergadering werden voornamelijk 2 zaken besproken. Het Strategisch Plan omvattende onder andere de prioriteitsgebieden met betrekking tot de ontwikkeling van de regio. Een onderdeel van de realisatie van het Strategisch plan omhelst de hervorming van het CARICOM Secretariaat zodat op de juiste wijze kan worden ingespeeld op de noodzakelijke veranderingen die moeten plaatsvinden. Verder werd volgens de afdeling Public Relations van het ministerie van Buitenlandse Zaken(Buza) de agenda van de 35ste Reguliere Vergadering van Staatshoofden van Regeringsleiders, die van 1 tot 4 juli te Antigua and Barbuda zal plaatsvinden, besproken. In alle lidstaten zijn er consultaties gehouden door een team van deskundigen dat in het leven is geroepen om het veranderingsproces van de CARICOM te begeleiden. Uit de diverse consultaties zijn uiteindelijk een derde ontwerp strategisch plan voortgevloeid. Dit ontwerp werd in april jongstleden verzonden door Buza naar alle ministeries, het bedrijfsleven en De Nationale Assemblee voor commentaar. De lidstaten hebben tot 30 mei 2014 de tijd om op- en aanmerkingen te geven op dit plan. Het definitief plan zal door het CARICOM Secretariaat worden besproken gedurende de 35ste Reguliere Vergadering van de Staatshoofden. Het Strategisch Plan identificeert volgens Buza zes geïntegreerde strategische prioriteiten voor de regio. Deze zijn : 1. het opbouwen van economische veerkracht; 2. Sociale Weerbaarheid; 3. Milieu Veerkracht; 4. Technologische Veerkracht; 5. Versterking van de CARICOM identiteit en de geest van de Gemeenschap; 6. Versterking van goed bestuur. Verder gaat speciale aandacht ook uit naar : gecoördineerd buitenlands beleid, onderzoek, planning, ontwikkeling en vernieuwing.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.