De Bond van Leraren (BvL) heeft de regering een voorstel gedaan van 17% loonsverhoging voor haar leden. De gesprekken tussen de BvL en de Fols liepen eerder stroef, omdat het Overlegorgaan (OO) de bonden meedeelde geen mandaat te hebben om te praten over loonindexering. De onderwijsvakbonden wilden de lonen aanpassen op basis van het gemiddelde van de jaarinflatiecijfers van 2010 en 2011. Dit werd afgeblazen door het Overlegorgaan. Het is de bedoeling dat de onderwijsbonden vanaf volgende week woensdag met het OO in onderhandeling treden over de voorstellen voor looncorrectie die van beide zijden zijn gedaan.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.