Door Johan Donner

PARAMARIBO – Pupillen die begeleidt worden door de afdeling Maatschappelijk werk van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) hebben gisteren een sfeervolle motivatieochtend aangeboden gekregen. Het doel van deze ochtend was om de kinderen in de leeftijdsklassen van 8 – 12 jaar op een ontspannen en educatieve manier de mogelijkheden van hun eigen inzet en hun eigen vertrouwen te laten beseffen. 28 kinderen waren samen met hun ouders al heel vroeg aanwezig om samen mee te doen met de verschillende activiteiten.

Twee motivators, Herman Hart en Enver Panka hebben de kinderen met gedrags- en/of leerproblemen op een educatie manier gemotiveerd om op een hoger niveau te komen. Herman Hart die van huis uit gespecialiseerd is in reclassering bemoedigde de jongelingen om ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag en niet te doen wat ze maar willen. De bekende artiest Enver Panka vertelde zijn eigen levens verhaal en gaf aan dat ook hij geen perfecte persoon is geweest in zijn jeugd.

Hij gaf als voorbeeld dat hij bijvoorbeeld ook weleens gevochten heeft. De kinderen die niet over zijn op school gaf hij de gelegenheid om zelf te vertellen waaraan het gelegen heeft. Opvallend was dat alle kinderen vrij en zelf hun verhaal hebben verteld. Panka motiveerde de kinderen om zelf hun gedrag te verbeteren om daardoor iets te bereiken. Er was heel spontaan veel communicatie over en weer tussen de kinderen en de volwassenen bij alle activiteiten. De aankomst van de brandweerwagen met loeiende sirene was heel l sensationeel voor de kleintjes.

De brandweermannen gaven voorlichting en alle kinderen hebben een prijsje kunnen bemachtigen. De brandweerlieden motiveerden de kinderen op kundige wijze om altijd heel goed te luisteren en ook te doen wat hen is geleerd. Daarna mochten ze met zijn allen een kijkje nemen in de brandweerwagen en zelf ook meedoen met een brandblusdemonstratie.

Hierna was er nog tijd voor sport en spel, waaraan ook de aanwezige ouders tot ieders plezier enthousiast deelnamen. Cheryl Lackin, coördinator van de afdeling Maatschappelijk werk van het MOB zegt dat ze door het succes van de dag nu zelf ook gemotiveerder is geworden om elk jaar deze vakantie activiteit opnieuw te organiseren. Celsius Vieira, hoofd van het MOB zei aan de kinderen dat de dames van het MOB die met de kinderen hebben gewerkt heel positief over ze zijn en verandering hebben gemerkt bij elk kind. Aan elk kind werd gevraagd om een ieder te laten blijven merken dat ze veranderd zijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.