PARAMARIBO — Het Information Systems for Health (IS4H) van de Wereld- en Pan-Amerikaanse Gezonheidsorganisatie (WHO/Paho) moet erin resulteren dat burgers “sneller en efficiënter” zullen worden geholpen. Het doel ervan is om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen aan het ministerie van Volksgezondheid, dat op basis daarvan aan geïnformeerde besluitvorming kan doen. Daarom is het van belang om de eerstelijnszorg (huisartsenzorg) te automatiseren, waarbij alles digitaal verloopt. In een later stadium is het de bedoeling dat ook de ziekenhuizen daarop overstappen.

Het departement heeft recentelijk de standaarden gepubliceerd waaraan Huisartsen Informatiesystemen (HIS) dienen te voldoen om te mogen worden gebruikt in Suriname. Deze systemen zullen worden gekoppeld aan het Health Information Exchange Platform (HIEP), waardoor relevante informatie tussen belanghebbenden, zoals laboratoria, apothekers, huisartsen, het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en Volksgezondheid zelf kunnen worden gedeeld. Om alle betrokken van zo veel mogelijk informatie te voorzien, eventuele vragen en zorgpunten te bespreken en de aanpak verder toe te lichten heeft het ministerie woensdag een IS4H Multi Stakeholders Conference georganiseerd in de Banquet Hall van Hotel Torarica.

(lees verder onder de foto)

Een beeld van de aanwezigen woensdag tijdens de IS4H Multi Stakeholders Conference in Hotel Torarica. [Foto: CDS]

Volksgezondheid schrijft zich de afgelopen twee jaar ervoor te hebben ingezet om de huisartsenzorg te automatiseren volgens het IS4H. Aan alle particuliere huisartsen is gevraagd hun kliniek te voorzien van een automatiseringssysteem dat voldoet aan de standaarden van het departement. Deze groep zal daardoor gebruik kunnen maken van het Electronic Health Record (EHR) en het HIEP. Het EHR, dat door alle systemen in de eerstelijnszorg zal worden ondersteund, stelt in combinatie met HIEP, de artsen in staat om onderling gegevens uit te wisselen.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.