PARAMARIBO – De speciale afgezant van president Desi Bouterse die belast is met de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in ons land, Gerard Brunings, is van oordeel dat het accent nu meer dan ooit gelegd moet worden op de totale ontwikkeling van deze industriesector. Brunings is van mening dat teveel de aandacht gericht wordt op de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en de tarieven die er gehanteerd worden of zouden moeten gelden.

Intussen blijft de luchtvaartindustrie een sukkelend bestaan leiden, meent de luchtvaart deskundige. Hij zegt dat het volgens de moderne inzichten gaat om zoveel als mogelijk vliegverbindingen tot stand te brengen ten behoeve van de economische en handels belangen van ons land. Ook de zo vaak genoemde ‘open- sky politiek’ moet versneld uitgevoerd worden.

De capaciteit om vrachtvervoer via de lucht te vergroten is van niet te onderschatten belang, vervolgt hij. Brunings zegt dat de Surinaamse luchtvaartindustrie functioneert op basis van verouderde wetgeving. Ook dat heeft zijn aandacht en hij hoopt het komend jaar een nieuwe concept luchtvaartwet te kunnen aanbieden aan regeringsleider, president Desi Bouterse.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.