Rosebel Gold Mines heeft als onderdeel van haar lokale gemeenschapsontwikkelingsprogramma, meer specifiek voor educatie, het Brokopondo Beurzenprogramma opgezet, waarbij er een studiebeurs ter beschikking wordt gesteld aan maximaal 4 geselecteerde best geslaagde leerlingen van de Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) school in het district Brokopondo.

Het doel van het Brokopondo Beurzenprogramma is om ingaande het schooljaar studiebeurzen aan te bieden door het beschikbaar stellen van de nodige studietoelage, huisvesting en begeleiding ter continuering van studie op Middelbaar Onderwijs (VWO, HAVO), Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO) in Paramaribo.

Rosebel beoogt hiermee de jeugd van de lokale gemeenschappen in Brokopondo, waarin zij haar bedrijfsactiviteiten ontplooid, een gelijke en eerlijke kans te bieden op een betere toekomst zolang het gemeenschapsontwikkelingsprogramma van kracht is. Vandaag werd het Beurzenprogramma van 2018 ondertekend.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.