Het verhaal van het kiesstelsel en de onrechtmatige artikelen in de Kiesregeling baart veel mensen zorgen. De vraag wat er zal gebeuren als er nieuwe verkiezingen moeten komen is zo goed als beantwoord door vele specialisten op juridisch gebied. Er kan op dit moment geen verkiezing plaatsvinden, omdat de wet voor delen strijdig bleek te zijn. Dit is door het Constitutioneel Hof bevestigd eerder dit jaar.

Juridische benadering

Technisch bekeken zegt expert Jennifer van Dijk-Silos zal een breuk in de regering niet ervoor zorgen dat de hele regering vanzelfsprekend valt. Verkiezingsresultaten zijn volgens grondwettelijke bepalingen gebonden aan de regeringstermijn van de Nationale Assemblee en niet van de regering.

In de Grondwet staat vastgelegd wat er gebeurt na een verkiezing. De Nationale Assemblee wordt gevormd en de president en vicepresident worden gekozen. Ze vormen samen met de ministers dan de regering. In principe kan dus gesteld worden, dat de belangrijkste schakel in dit geheel de Nationale Assemblee is. 

Pas wanneer De Nationale Assemblee valt / haar termijn opzegt, kan er dus sprake zijn van een val van de regering.  

Petities zijn op de juiste plek

Het valt dus niet te betreuren dat alle petities en alle misnoegen worden geuit bij de wetgevende macht, in deze de Nationale Assemblee. Het parlement is immers gekozen door het volk om op zo een manier vertegenwoordigd te zijn. Er bestaat geen regel voor de Assemblee als ze zichzelf wil ontbinden of niet. Dat bepalen ze helemaal zelf. Het moet dus benadrukt worden dat een val van de Assemblee ook de val van de hele regering betekent. 

De voorzitter van De Nationale Assemblee gaf te kennen in eerder gevoerde gesprekken met diverse media, dat er hard aan de weg getimmerd zal worden wanneer het aankomt op de kiesregeling. Hieraan wordt van de kant van De Nationale Assemblee alles gedaan. De verhalen dat de regering hierdoor nog vijf jaar kans krijgt om te zitten, zijn vooralsnog verhalen.

GW

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.