Van links naar rechts: Directeur Nh Ir. R Schillevoort, Minister NH Ir. Jim Hok, Ambassadeur Brazilië Marcelo Baumbach en Consul Brazilië Aurelio Viotti

PARAMARIBO- Gisteren heeft ambassadeur Marcelo Baumbach in gezelschap van consul Aurelio Viotti een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen.

Hoewel het een kennismaking betrof zijn er een aantal punten van wederzijds belang aan de orde geweest waar nog verder uitwerking aan gegeven moet worden.

Zo is vanuit het ministerie belangstelling getoond voor de aanpak van het geïntegreerde grootschalige waterkracht project Itaipu in Brazilië. Bij dit project is rekening gehouden met veel meer andere aspecten dan alleen energie. Daarbij valt te denken aan de landbouw, veeteelt etc.

Ook is gesproken over gezamenlijke mogelijkheden in de mijnbouw. Een belangrijk contactpunt in de relatie is natuurlijk het feit dat er in de goudsector in Suriname grote groepen Brazilianen werken.

Hieraan kan worden toegevoegd dat Brazilië veel ervaring heeft in de kleinschalige goudwinning zonder dat daarbij kwik wordt gebruikt. Suriname staat ook wat dit betreft op een belangrijk keerpunt.

Tot de lopende projecten behoort de kartering van het grensgebied tussen Suriname en Brazilië, waarbij gedetailleerder dan nu bekend, de minerale voorkomens maar ook flora en fauna in beeld worden gebracht. Hierbij spelen met name de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst,de Universiteit van Suriname en Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF) een rol, naast de Braziliaanse tegenhanger van de GMD en het Braziliaans Agentschap voor Samenwerking (ABC).

Tevens wordt uitgekeken naar samenwerking op universitair niveau. De Ambassadeur gaf aan dat er in Brazilië vele mogelijkheden liggen voor Surinaamse studenten op elk gebied. Hij vond het jammer dat er beurzen beschikbaar zijn die helaas niet voldoende benut worden. Een drempel hierbij schijnt te zijn dat men de taal, namelijk het Portugees, moet leren. Overigens is het beheersen van het Engels ook een normale vereiste wanneer men in aanmerking wenst te komen voor een Amerikaanse beurs.

Minister Jim Hok was van mening dat Suriname veel meer zou moeten profiteren van de voorsprong die Brazilië heeft op verschillende gebieden. De bewindsman zag overigens voor beide landen goede perspectieven in de samenwerking.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.