door Robin Rosario

NICKERIE – Het korps brandweer in Nickerie zal, indien alles vlot verloopt, op korte termijn een nieuwe hoofdkazerne hebben. Tijdens zijn bezoek aan het rijstdistrict heeft minister Edward Belfort van Justitie en Politie deze toezegging aan het korps gedaan.

GFC Nieuws verneemt van haar correspondent dat het pand aan de Cederstraat, waarin de hoofdkazerne nu is ondergebracht niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Er is een nieuw pand gevonden aan de Fredericistraat, waar voorheen restaurant “Nieuw China” was gevestigd. Als dit pand door de overheid opgekocht kan worden, zal er binnen een maand de hoofdkazerne daar zijn opgezet. Op een later tijdstip zullen in de polders ook hulpkazernes worden ingericht.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.