Op vrijdag 14 Februari 2014 heeft de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin met zijn staf, een brainstormsessie gehouden in het Nucleus Centrum te Brokopondo. De minister achtte zulks noodzakelijk om snel en effectief in te grijpen om verdere decadentie van het onderwijs in het binnenland te pareren.

Deze sessie had volgens een persbericht van het Minov als hoofddoel die effectieve maatregelen te nemen die op zeer korte termijn moeten resulteren in verhoging van het rendement van het onderwijs, in casu van het binnenland in zijn totaliteit. Het is voor hem zeer belangrijk, dat er uit de brainstormsessie gerichte signalen worden gedestilleerd met betrekking tot de acute problemen waar zijn beleid voor het binnenland effectief op gericht zal worden.

Diverse prominenten van de twee operationele Nucleus Centra van het binnenland gaven acte de presence, alsmede de districtscommissaris van Brokopondo, diverse dignitarissen, schoolleiders en leerkrachten. De door de minister aangekondigde maatregelen moeten op zeer kort termijn effect sorteren.

Enkele speerpunten die per onmiddellijke ingang zullen moeten worden uitgevoerd en middels een presentatie door de waarnemend directeur van Onderwijs Roy Narain en de minister zijn voorgehouden zijn:

-Herstructurering van Bureau Onderwijs Binnenland en evaluatie van de Nucleus Centra.

-Upgrading van de leerkrachten onder andere door distance learning, modulair onderwijs onder supervisie van het I.O.L

-ICT: De mogelijkheden worden bekeken om op zeer korte termijn scholen in het binnenland te voorzien van computers. De behoefte-analyse is reeds af.

-Identificeren van gebieden met reken- en taalproblemen bij leerkrachten en leerlingen die door een ervaren oud-hoofdinspecteur direct aangepakt zullen worden. De z.g. zwakke scholen van het binnenland zullen hierbij eerst onder de loupe worden genomen.

-Trainen van schoolleiders VOJ en GLO in “basic counseling and management skills.” Voor het binnenland zijn deze trainingen geprojecteerd voor de periode 27 maart tot en met eind april 2014.

-Andere prestatieverhogende incentives zoals: het toekennen van het predicaat van Most Outstanding School en Excellence Award aan individuele voorbeeldige leerkrachten van het binnenland.

-Instelling van de Raad van Onderwijs Binnenland waarin vertegenwoordigers van alle functionele groepen van het binnenland zitting nemen. Het gaat onder andere om inspecteurs, vertegenwoordigers van de districtscommissariaten, vertegenwoordigers van de dorpsstructuren en vertegenwoordigers van de Nucleus Centra.

-Incentives aan de leerkrachten van het binnenland door significante verhoging van de diverse toelagen zoals standplaatstoelagen en ontwikkelingspremie. De minister zal zijn uiterste best doen om op zeer korte termijn dit te realiseren.

Een van de doelen van de Raad van Onderwijs Binnenland is om te zorgen voor een richtig verloop van het onderwijs in het binnenland conform het onderwijsleerplan van het Minov en het principe van good governance.

Na afloop van de uiteenzetting van de nieuwe beleidsinzichten van de minister voor het binnenland werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De minister is niet vertrokken alvorens iedereen in de gelegenheid gesteld te hebben onbevangen alle mogelijke vragen te stellen en specifieke problemen aan te kaarten, zegt het Minov in een persbericht.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.