PARAMARIBO-”De mensenmaatschappij gaat gebukt onder vele kwellingen zoals oorlogen, geweld, misdaad, armoede en verdeeldheid. Het is ons aller verantwoordelijkheid om deze oorzaken van zoveel ellende en verdriet uit de wereld te helpen”. Dit stelt de Stichting Universal Peace Federation Suriname. Ze organiseert in dit kader op zaterdag 17 november
in samenwerking met de Vrouwen Federatie voor wereldvrede een training en brainstormingsevenement voor alle leiders van alle organisaties in Suriname.
Met behulp van statements zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen om in te gaan op de vijf universele beginselen die tot blijvende vrede leiden, te weten ‘God het middelpunt voor een vredevolle maatschappij’, ‘Interreligieuze eenheid, de basis voor een verenigd volk ‘, ‘Ideale gezinnen, de grondslag voor een ideale samenleving’, ‘Verzoening en vergeving, het einde van broederstrijd’ en
‘Leven voor het belang van anderen, een maatschappij waarin een ieder naar het belang van anderen omkijkt’.
“Gezamenlijk zullen wij de weg uitstippelen om ieder mens geluk te doen vinden.
Een ieder die deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen is van harte welkom”, zegt secretaris-generaal Denny Ristie. De bijeenkomst wordt gehouden in Ons Huis aan het Kerkplein en wel van 17.30 tot 21.00 uur

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.