De Interdepartementale Bouwcommissie heeft aanbevolen om de eerste aanbesteding met betrekking tot de bouw van een hoofdbureau van politie vervallen te verklaren. Dit deed zij in een schrijven van 9 juli 2009 aan de toenmalige ministers van Justitie en Politie en Openbare Werken, respectievelijk, Chandrikapersad Santokhi en Ganeshkoemar Kandhai. Naar de mening van de commissie waren er twee opties mogelijk, namelijk: de aanbesteding mislukt te verklaren en een nieuwe aanbesteding houden en onderhandelen met de aannemer(s), die volgens architect Emanuels voldaan heeft(hebben) aan de gunningsvoorwaarden en vallen binnen de marge van 10% onder dan wel boven de directieraming van 6,2 miljoen euro. Zoals aangegeven in deel 1 van dit artikel dat gisteren verscheen was deze situatie ontstaan, nadat de architect Emanuels met verschillende ramingen en meerder gunningsadviezen voor de bouw van het bureau kwam. Optie 1 Strikt formeel was volgens de Bouwcommissie de aanbesteding mislukt. Het consortium had niet voldaan aan een aantal voorwaarden. Volgens de bevingen van een externe deskundige waren de ramingen van Emanuels te hoog, het gaat om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro verschil. De deskundige deelde mee dat het nieuw bureau van politie met een nieuwe aanbesteding kon worden uitgevoerd met een bedrag van ruim 1,5 tot 2 miljoen euro, exclusief invoerrechten en belastingen. De externe deskundige ging zo ver dat hij garandeerde, dat het gebouw voor maximaal 4,6 miljoen euro met behoud van kwaliteit en kwantiteit, inclusief invoerrechten en belastingen, gebouwd kon worden. Voordelen optie 1 • Het bestek kon aangepast worden voor de nieuwe aanbesteding. • De aanbiedingen zouden lager en concurrerend zijn en • Er zouden minder kansen zijn op bezwaren of het voeren van procedures door aannemers. Een nadeel van optie 1 was echter dat er meer tijdverlies zou optreden. Optie 2 Bij optie 2 zou niet zo streng worden gelet op de bestekvoorwaarden, aangezien alle aannemers steken hadden laten vallen. Dat had als voordeel dat er weinig tijdverlies zou zijn, omdat meteen met de laagste inschrijver overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Toch waren er meer nadelen dan voordelen bij optie 2: • Er zou een verhoogde kans zijn op bezwaren en procedures door andere aannemers aangezien zij konden aantonen, dat de aannemer waarmee onderhandeld zou worden, niet aan alle gunningsvoorwaarden heeft voldaan • Er waren slechts twee aannemers met wie onderhandeld kon worden vanwege de 10% norm en • Deze optie zou significant duurder(meer dan 1 miljoen euro) uitvallen dan een nieuwe aanbesteding. Na alles te hebben overzien, heeft de Bouwcommissie geadviseerd om te kiezen voor optie 1 en werd de oude aanbesteding mislukt verklaard een een nieuwe aanbesteding gehouden. Op 9 november 2009 vond de nieuwe aanbesteding door het architectenbureau AAC van Mungra. Hij bracht op 13 oktober zijn advies uit en adviseerde de bouw te gunnen aan aannemer Zhong Nan nv voor euro 2.304.681, 40. De Bouwcommissie besloot echter het werk te gunnen aan Bouwvast Jankie voor een bedrag van euro 2.562.689, 34.( Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.