De bouw van leslokalen en woonvoorzieningen bij het Sport- en Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) ligt stil. Volgens de leiding van de instelling kunnen de aannemers niet verder vanwege het feit dat ze in financiële problemen zijn komen te verkeren. De oorzaak hiervan is dat zij nog niet zijn uitbetaald door de overheid.

Vandaag is het precies 29 jaar geleden dat het SOGK haar dagopvang startte als een adequate opvang voor personen met beperkingen die in een dringende behoefte voorziet. Dit blijkt uit het feit dat er geen ruimte meer is voor het opvangen van pupillen en er een lange wachtlijst is. De werkzaamheden bij SOGK worden hoofdzakelijk verricht door de pupillen die daar getraind worden.

Volgens de SOGK-leiding hebben het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) voldaan aan de oproep van het SOGK om enkele leslokalen en woonvoorzieningen te bouwen.

“Met de bouw is met alle voortvarendheid een aanvang gemaakt. Helaas kunnen de aannemers niet verder vanwege het feit dat ze in financiële problemen zijn komen te verkeren doordat ze nog niet zijn uitbetaald door de overheid”, aldus de instelling.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.