PARAMARIBO/SARAMACCAPOLDER, 1 jul – “Nu we inzicht beginnen te krijgen in de chaos in het land, die we langzaam maar zeker onder controle brengen, moeten we ook de chaos binnenshuis op orde stellen. Elkaar bestrijden zal desastreuze gevolgen hebben voor de partij.” Dit zei president Desiré Bouterse bij de vijfentwintigste jaardag van zijn politieke partij NDP. Het overlopen van leden van concurrent VHP wordt gezien als een goede opstap.

Twee leiders van de groep VHP’ers, Vidjai Chotkan en Romeo Jokhoe, kregen van Bouterse zelf een lidmaatschapskaart. Het gebeurde te Saramacca Polder, bolwerk van de VHP. Vragen over betrouwbaarheid van mensen zouden niet ter zake doen. “Surinamers die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname, mogen zich aansluiten. We moeten de problemen aangaan vanuit een gesloten verdediging”, zei Bouterse. Hij blijft zweren bij zijn ‘sociaal contract.’

Dat staat na twee jaar regeren nog recht overeind, hoewel er nog niet veel van terecht kwam. “Het sociaal contract moet worden nageleefd. Als we zeggen dat het niet kan dat in 2012 nog vijf gezinnen wonen in een huis en we zo lang bezig zijn structuur te maken om versneld huizen te bouwen, is het geen propagandastunt, maar bittere noodzaak, een stuk recht van de Surinamer. Ik kan u zeggen dat die huizen gaan komen.”

Nu het Suriname economisch voor de wind gaat, wordt het tijd voor het tweede plan. Mensen moeten ook merken dat het goed gaat. “Wat we nodig hebben, zijn niet mooie cijfers. Suriname staat in de belangstelling. Een aantal grote landen wil investeren in dit land. Kapitaal wil uit Europa trekken, naar een land waar er organisatie is, productie, waar de mensen bereid zijn hard te werken. Onze daden moeten uitwijzen of we echt van het land houden.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.