PARAMARIBO, 27 sep – De aanvangspositie van de regering was ‘zeer penibel.’ Dit zei president Desiré Bouterse in het parlement. Dat mag niet vergeten worden bij het beoordelen van de situatie nu en de prestaties van het regeerteam. “De liquiditeitspositie was geen gemakkelijke. Veel mensen vergeten makkelijk.”

De schuld van de staat bij het bedrijfsleven was enorm. Bedrijven weigerden krediet te verlenen aan de overheid en er waren schulden bij ziekenhuizen. Ook was het leningenplafond overschreden. “De regering kwam voor uitdagingen te staan, een zware last torsen die ze niet uit de weg kon gaan, in het belang van land en volk. We hebben als verantwoordelijke regering aangegeven dat we vooruit blikken. Het is de plicht van de gekozenen dat het schip Suriname niet op de klippen terecht komt”, zei Bouterse.

In 2013 zal onder meer aandacht worden besteed aan werkgelegenheid en een goed milieu voor het bedrijfsleven. Mijnbouw, landbouw en toerisme hebben de voorkeur. Ook woningbouw, water- en energievoorziening, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg krijgen extra aandacht. Dat geldt ook het bevaarbaar maken van de Suriname. “De regering zal tijd noch moeite besparen om deze voorzieningen te realiseren.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.