De stichting Women United Suriname heeft op maandag 3 oktober in het kader van ‘Oktober borstkanker maand’, een groep vrouwen die een gehoorbeperking heeft, begeleid naar de Radiologie kliniek van Halfhide & Hofwijks. Het doel hiervan was om vrouwen te inspireren om aan zelf-borst onderzoek te doen volgens de WHO-richtlijnen (Wereldgezondheidsorganisatie). Hierdoor kunnen mogelijke afwijkingen snel worden aangepakt, zodat genezing mogelijk is. 

De voorzitster van stichting Women United Suriname, Roseline Daan, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat er gekozen is voor deze doelgroep, omdat de stichting als doelstelling heeft: “het mede helpen behartigen van de belangen van vrouwen in achtergestelde posities en de mensen met een beperking op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak”. 

“Deze groep ontbeert vaak genoeg detailinformatie over de noodzaak van onderzoek. Middels deze activiteit die voor het eerst in 2017 is uitgevoerd, levert de stichting een bijdrage aan de bewustwording en eventuele vroege detectie van borstkanker”, zegt Daan. 

Aan de voorzitster werd ook de vraag gesteld, waarom het belangrijk is dat deze doelgroep ook geïnformeerd wordt. Hierop geeft zij aan, dat de doelgroep ook rechten heeft en op de hoogte dient te zijn van gezondheidsissues die ook een impact kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven. “Ze mogen niet gezien worden als een onbelangrijke groep, maar vormen samen met andere burgers ook een wezenlijk deel van onze samenleving.”

Vóór het onderzoek is aan de vrouwen informatie verstrekt over borstkanker en wat ze bij het onderzoek konden verwachten, zegt Daan. Zij geeft aan, dat er samengewerkt is met de NSBS (Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname) en SUDOBE (Stichting Surinaamse Doven Belangen).

“De vrouwen zijn opgedeeld in twee groepen waarvan de mensen met een gehoorbeperking zich vandaag hebben aangemeld. De andere groep bestaande uit vrouwen met een visuele beperking moet zich vandaag volgens een opgegeven schema vanaf 9 uur melden bij de radiologie kliniek Halfhide en Hofwijk”, aldus Daan. 

SK

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.