De Prins Bernard Polder in Nickerie is middels loting aan 26 boeren beschikbaar gesteld. Het gaat om gronden voor zaaizaadproductie. De kavels die samen ongeveer 500 hectaren beslaan behoren toe aan de Stichting Experimentele Landbouw (SEL). De toewijzing geschiedde na oproep van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan geïnteresseerde rijstboeren.

Zij konden zich laten registreren voor een perceel. Er hadden zich meer dan 400 belangstellenden aangemeld en na een strenge selectie hebben 127 boeren op 27 mei 2023 een lot mogen trekken op het LVV-kantoor te Nickerie. De loting vond plaats in aanwezigheid van LVV-minister Parmanand Sewdien, districtscommissaris Senrita Gobardhan en de volksvertegenwoordigers van Nickerie.

Door tussenkomst van een op te richten coöperatie zullen de gronden, die in grootte variëren van 15 tot 25 hectaren, onder strikte voorwaarden aan de boeren beschikbaar worden gesteld waarop onder begeleiding van Adron-zaaizaad geproduceerd zal worden.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.