PARAMARIBO- Bisschop Steve Meye gelooft, dat God iets moois heeft voor Suriname. Daarvoor zal de regering niet arrogant moeten zijn en Gods weg blijven bewandelen. Meye sprak vanavond tijdens de eenheids manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein.

Meye plaatste de situatie in Suriname in het licht van de bijbel. Hij besprak vooral het woord verzoening vanuit Gods woord. Volgens hem kan nationale verzoening alleen tot stand komen wanneer beide partijen dat willen. Beiden moeten hun eigen verantwoordelijkheid dragen.

Als partijen bereid zijn dat te doen kan Suriname als 1 natie de ontwikkeling goed ter hand nemen. Ook moeten we de pijnlijke zaken uit het verleden loslaten, zei Meye. Hij weet dat dit niet eenvoudig is maar stelde ook dat alleen God rust kan geven.

Meye is niet te spreken over de onrustzaaiers in de samenleving. Ook degenen die dat vanuit het buitenland doen. Ze moeten allemaal geidentificeerd en aangemerkt worden als staats vijanden. Hij sprak ook een kritisch woord richting de regering. U moet niet denken dat u nog aanzit omdat u daarvoor heeft gezorgd. Indien u arrogant wordt en Gods weg verlaat zal het ook verkeerd aflopen, liet de geestelijke leider horen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.