Door Johan Donner

PARAMARIBO – President Desi Bouterse wil een bijzondere wettelijke status voor alle ‘Personen van Surinaamse Afkomst’ (PSA) die de Surinaamse nationaliteit niet bezitten.

Een PSA is een ieder die van Surinaamse afkomst is of van wie ten minste één ouder of twee grootouders van Surinaamse afkomst zijn, maar niet de Surinaamse nationaliteit bezit.

Op 30 oktober 2012 heeft de regeringsleider hiertoe een wetsontwerp ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee (DNA) aangeboden. Na aanname van deze wet kunnen deze personen bij de Surinaamse autoriteiten een PSA-kaart aanvragen.

Door hun status en de inschrijving als ingezetene krijgen ze het recht tot permanent verblijf in Suriname tot ze zich weer uitschrijven. Ook mogen zij in Suriname werken zonder de werkvergunning die voor vreemdelingen vereist is.

Voor het passief kiesrecht blijft echter de Surinaamse nationaliteit vereist evenals voor overheidsfuncties waarbij de Surinaamse nationaliteit bij wet- en/of regelgeving uitdrukkelijk is vereist.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.