PARAMARIBO- Zestien imkers hebben vandaag hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Tijdens de Landbouwtentoonstelling hebben personen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de bijenteelt. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) speelde hierop in door een training aan te bieden. Bij de start van de training waren er twintig personen waarvan zestien het hebben afgerond. Het district Para is een opkomend honingdistrict en na Coronie de tweede op de ranglijst.

Huidig overzicht:

ImkersVolkenProductie in liters
Landelijk232.67533.437
Coronie107509.375
Para55506.875

De lokale behoefte wordt geschat op tussen de 50.000 en 65.000 liters. Momenteel wordt er alleen maar honing geproduceerd maar er zijn nog andere producten zoals stuifmeel, propolis,was enzovoort.

Behalve de bovengenoemde producten hebben  de bijen een belangrijke rol als bestuivers voor zowel cultuurgewassen als andere wilde planten. Momenteel wordt er in ons land weinig gebruik gemaakt van deze bestuivers maar in de toekomst zullen deze bijen een belangrijke rol spelen voor in de geconditioneerde teelten.

Honingbijen zijn voor 75- 85 % verantwoordelijk voor de bloeiende omgeving om ons heen.Para kan een belangrijke rol spelen in de productie van honing gelet op de aanwezige natuurlijke hulpbronnen namelijk drachtplanten (planten voor de leef omgeving van de honing bij). Het houden van honingbijen is ook een traditie van de inheemsen maar in Suriname merken we dat niet.In de andere landen in de regio speelt deze groep een belangrijke rol in de productie van honing.In Para zij er heel wat groepen die midden in het drachtgebied zitten. Het kweken van bijen zal ook een positief effect hebben op de productie van andere bosproducten zoals awara’s, maripa’s  enzovoort, omdat door bestuivingsactiviteiten van de bijen de vruchtzetting en kwaliteit toenemen. Deze training is om bovengenoemde redenen georganiseerd voor de mensen van Para.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.