Het digitaliseringsproject van de personeelskaarten van het Centraal Personeelsadministratie (CPA) brengt niet alleen voordelen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) met zich mee. Alle ministeries zullen voordeel hebben bij dit digitaliseringsproject van de totale personeelsadministratie van de overheid.

Onderdirecteur Algemeen Beheer tevens projectcoördinator, Vergillio Rebin, is van mening dat wanneer de andere ministeries hun afschriften op tijd sturen naar Biza, het beoogde doel van het project beter merkbaar is. De burger zal ook voordelen hieraan hebben, vanwege de efficiënte en vlotte afhandeling van personeel gerelateerde zaken, die uit dit project zullen voortvloeien.

Personeelskaarten kunnen optimaal bijgewerkt worden, als het CPA tijdig beschikt over de afschriften vanuit de verschillende ministeries. “Dit zal maken dat bij een eventuele bevordering of benoeming van een personeelslid van een ministerie, wij de actuele informatie hebben van het dienstverloop van dat personeelslid”, zegt Rebin.

“We zijn momenteel gestopt bij de implementatiefase, waarbij alle kaarten zijn gedigitaliseerd. Alle afschriften die binnenkomen vanuit de verschillende ministeries, worden niet meer handmatig maar digitaal verwerkt. Nu moet dat stukje automatisering komen, waarbij gewoon elk personeelslid van een bepaalde sectie binnen CPA met een druk op de knop een personeelskaart tevoorschijn kan halen”.

Op een personeelskaart komen naast de persoonsgegevens, ook alle andere gegevens zoals de diensttijd, verloven, gratificaties en opleidingen van een ambtenaar. Deze gegevens zijn dus nu ingevoerd in het digitaal systeem. “Een ander voordeel is, dat je nu uit de digitale informatie heel veel managementinformatie kan halen, waardoor er een beleid uitgestippeld kan worden”, zegt Hoofd ICT-Biza, Henk Sidoel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het kader van haar transformatiebeleid, beleidsdoelen geschreven voor haar ICT-afdeling. In het opgestelde ICT-plan is onder andere opgenomen dat er een transformatie plaatsvindt bij de dienstverlening naar alle overheidsambtenaren. Verantwoordelijk voor dit gedeelte van dienstverlening is de afdeling Centraal Personeelsadministratie (CPA) van Binnenlandse Zaken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.