door Robin Rosario

ANINIPARK/BROKOPONO – De Bigisuma Dei van zaterdag in het Brokopondodorp Aninipark is een waar cultureel festijn geworden. Verschillende sprekers prezen de prestaties van de bigisuma’s van Brokopondo. Vooral wat betreft de ontwikkeling van hun dorpen in het district. Het was de derde keer, twee keer onder supervisie van minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvestingen, dat er in Brokopondo een bigisuma dei werd georganiseerd.

De aanwezigen werden toegesproken door de verschillende notabelen uit het gebied. De bigisuma’s waren met bussen uit de verschillende dorpen vervoerd naar Aninipark.

Minister Amafo bracht dank uit aan de senioren die woonachtig zijn in die streek. Zij wees erop dat allen, ongeacht waar zij gewerkt hebben, Suralco, Billiton of in de landbouw, een bijdrage hebben geleverd. Amafo vroeg de ouderen een voorbeeld te blijven zijn voor de jongeren. De bewindsvrouwe benadrukte dat door geduld te betrachten, de ouderen niet alleen nog in leven zijn, maar ook nog kunnen genieten van hun oude dag.

Een beleidsmedewerker op het ministerie, Hendrik Pai, zei dat wat de ouderen geplant hebben, nu door de jongeren wordt geoogst. “Mede dankzij de inzet van bigisuma’s hebben de binnenlandbewoners nu ministers, DC’s en parlementariërs die uit het binnenland komen en zich inzetten voor de verschillende districten”, oreerde hij.

Tijdens het informele gedeelte waren er optredens van verschillende culturele groepen onder wie een man die na zijn culturele “voorbereiding” staande op een waslijn en onder muzikale begeleiding een bad nam. Symbolisch overhandigde de bewindsvrouwe een voedselpakket aan hoofdkapitein Fonkel die dank uitbracht namens de bigisuma’s uit het district.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.