De viering van Pasen bepaalt ons opnieuw bij waarden als verlichting, bevrijding, geloof, hoop en onvoorwaardelijke liefde. Doorwerking van deze waarden op basis van het Paasgebeuren, leidt tot innerlijke rust, vrede en voldoening voor iedereen.

Mensen die zich hieraan verbinden worden ook gestimuleerd tot onvoorwaardelijke liefde, dienstbaarheid en offervaardigheid voor zowel de medemens als de gehele schepping. Zo wordt een bijdrage geleverd om de negatieve zaken in onze wereld terug te dringen.

Voor vele medemensen is namelijk het meest dierbaar goed dat de Schepper geschonken heeft – het leven – één welke als zwaar, ongelukkig, of zelfs als niet de moeite waard, ervaren wordt.

In ons Suriname met haar diversiteit op vele gebieden is de boodschap van Pasen des te meer nodig. Zeker als wij ons als burgers en dragers van de samenleving in alle dimensies in eenheid maximaal willen ontwikkelen.

De heersende armoede onder grote delen van ons volk, de huisvestingsproblematiek, ongezonde onderlinge rivaliteit, de criminaliteit en het geweld in allerlei vormen en de toenemende corruptie zal terug gedrongen moeten worden. Dit kan echter wanneer met alle mensen van goede wil gewerkt wordt aan innerlijke vrede, gemeenschappelijke vrede en zo aan echte duurzame vooruitgang.

Laat de Paasboodschap als anker en leidraad in ons leven (meer) vorm krijgen. Op en rond de dag van Pasen hebben wij als natie de gelegenheid ons in alle oprechtheid en in liefde voor elkaar diepgaand te bezinnen. De diepere betekenis van Pasen is daarbij een belangrijke handreiking.

Bezinningsvolle dagen aan allen toegewenst.

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.