door Robin Rosario

PARAMARIBO – Een delegatie van de bezetters op Leiding 21 (De Goede Verwachting) is in gesprek met eigenaar Radjen Soerdjbalie van wie zij het terrein onrechtmatig in bezit hebben genomen. Uit het gesprek kwam naar voren dat Soerjbalie de bezetters nog even de gelegenheid geeft een andere plek op te zoeken voordat hij overgaat tot ontruiming.

Verder moeten niet afgebouwde woninkjes afgebroken worden en hij zal geen nieuwe bezetters toestaan. Gesprekken worden vandaag voortgezet. John van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de NPS heeft deze week alles geprobeerd om bezetters en eigenaar bij elkaar te brengen, zodat een menswaardige oplossing voor dit probleem kon worden gevonden.

Aan GFC Nieuws zei Van Coblijn dat hij wilde bemiddelen omdat de situatie nijpend is voor de bezetters maar dat de eigenaar ook zijn rechten opeist. Hij verwacht dat de gesprekken vruchtbaar zullen verlopen en dat beide partijen tevreden zullen zijn met de uitkomst. De voorzitter benadrukt geen voorstander te zijn van occupatie maar kan niet aanzien dat de mensen hoewel zij illegaal bezig zijn, angst wordt aangejaagd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.