De bewoners van de percelen ten zuiden van de Oostwestverbinding Sinabo klagen over wateroverlast. Het Burger Informatie Centrum van Commewijne maakt gewag van hele aanplanten die te niet zijn gegaan. Op de hoorzittingen die zijn gehouden door de ressortraad van het ressort Tamanredjo hebben de bewoners en belanghebbenden herhaaldelijk gevraagd naar een ontwateringstrens achter hun perceel, zodat zij in de regentijd geen last van overtollig water ondervinden. Er is door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) een kanaal gegraven voor het ontwateren van het gebied. Er een te kleine duiker geplaatst door een ondernemer die een concessie heeft ten zuiden van de Oostwestverbinding Sinabo. Deze zaak moet volgens het districtscommissariaat van Commewijne grondig worden onderzocht, omdat het plaatsen van duikers niet mag zonder toestemming. Er moet eerst een verzoek daartoe gedaan. Uit veldoriëntaties blijkt dat het water overal langzaam wegtrekt. De door LVV gegraven trens loost het water naar de Mindrinetiekreek die het verder loost naar de Commetewanekreek, om dan te belanden in de Commewijne rivier. Vanuit het commissariaat Nw. Amsterdam zal het verzoek voor verder onderzoek moeten uitgaan. Een ander probleem is dat de zandweg naar de concessie afkalft. Er is ook nog een greppel dwars over de weg gegraven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.