In Matta is er gisteren een aanvang gemaakt met het ontbossen van 30 hectare grond. In totaal hebben 12 gezinnen uit dit dorp met de medewerking van het commissariaat Para, de aanzet gegeven voor een grootschalige cassaveteelt. De werkzaamheden zijn begonnen in het Singrilanti-gebied.

Volgens de districtscommissaris van Para, Jerry Miranda, zal de cassaveteelt een boost krijgen, aangezien er een cassavefabriek komt in de omgeving van het Inheemse dorp Matta. Hierop moeten bewoners van vooral de verschillende dorpen inspelen, omdat er tienduizend kilo cassave per dag geleverd moet worden aan de fabriek. Binnenkort wordt ook een stuk terrein vrijgemaakt waarop de fabriek komt te staan.

Ewald Karwafodi ,vertegenwoordiger van de ondernemers, zegt dat er bittere en zoete cassave verbouwd zal worden in het hele gebied. Hiermee moet de economische weerbaarheid van de dorpelingen versterkt worden. Binnen 7 maanden mag men de eerste productie aan cassave verwachten. De producten van cassave, m.n. dosie en cassavebrood, zijn heel bekend in het district Para.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.