PARAMARIBO – De bevoegdheden en taken van de vice-president zijn duidelijk omschreven in de grondwet. Volgens de leden van het panel van “Welingelichte Kringen” ( Freddy Kruisland, Stanley Raghoebarsing en Hugo Essed) van radio ABC staat er in de grondwet dat de vice-president voorzitter is van de Raad van Ministers en de president bij ontstentenis vervangt.

Zelf is de vice-president geen lid van de Raad. Alle panelleden waren het er over eens dat er een goede samenwerking moet zijn tussen de president en de vice-president. Als elk van hen, zoals het nu lijkt, een eigen agenda heeft, zal er nooit een goed beleid van de grond komen.

Zij benadrukten dat ons land tot nu toe maar slechts twee sterke vice-presidenten heeft gehad in de personen van Henck Arron en Ramdien Sardjoe. Dat kwam omdat zij beiden een sterke politieke partij als rugsteun hadden. Het voorstel werd gedaan dat de president vaker zou moeten aanzitten tijdens de raadsvergadering om op de hoogte te zijn wat zijn ministers uitvoeren en indien er manco’s zijn deze direct corrigeren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.