PARAMARIBO- Het bestuur van de Surinaamse Dambond roept alle leden op om te geraken tot eenheid binnen de organisatie. Alleen zo kan de damsport tot ontwikkeling komen. In een nieuwsbrief aan de media zegt het bestuur kennis heeft genomen van leden die een algemene leden vergadering wensen te houden. Volgens de leiding is formeel geen enkele aanvraag hiervoor binnengekomen.

‘ Overigens moet met verbazing kennis worden genomen dat aan het voormalig bestuursvoorzitter (Levens) een verslag en /of proces-verbaal van de gehouden bestuursverkiezingen d.d. 17 juni 2012 slechts ondertekende door mw. Mr. Dulder is aangeboden’, staat in een passage van het schrijven.

Ten overvloede wordt benadrukt dat de overige twee leden van de commissie van de inhoud geen kennis dragen.

Onder aanbieding aan de Algemene Vergadering (d.t.k.v. huidig bestuur) van een proces-verbaal d.d. 17/18 juni, getekend door de overige 2 (twee) leden van de verkiezingscommissie wordt hiertegen fel protest aangetekend.

Aangetekend wordt dat uit vorenvermeld proces-verbaal duidelijk blijkt dat het bestuur D. Jaddoe  alszodanig – staande de vergadering- bij acclamatie is gekozen.

Dat 2 personen- zich juristen noemende – zaken krom wensen te praten en zich niet willen neerleggen bij een besluit naar beginselen van democratie en verenigingsrecht moet als bedenkelijk en beschaamd worden aangemerkt.

Andermaal roept het huidig (wettig) bestuur alle actoren en de grote damfamilie in het belang van de damsport de gelederen te sluiten en in eenheid en saamhorigheid samen te werken ter bevordering van de damsport in het algemeen. Aldus de nieuwsbrief van de Dambond.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.