door Robin Rosario

NICKERIE – GFC Nieuws verneemt van haar correspondent in Nickerie dat Ravineesh Basropansingh en Merijam Soeredjo, de twee bestgeslaagden van het VWO Nickerie, uitgeloot zijn waardoor zij niet tot de medisch faculteit zullen worden toegelaten.

De gemeenschap in Nickerie is hier zeer ontevreden over omdat men vindt dat bestgeslaagden ongeacht uit welk district zij komen, de gelegenheid moeten krijgen zich verder te ontplooien. Het is al jarenlang een probleem om tot de medische faculteit toegelaten te worden omdat er maar een beperkt aantal studentenplaatsen voor het eerste jaar zijn. Dit komt door gebrek aan materiaal, studielokalen en docenten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.